Sveriges sämsta vägar utsedda

schedule

Riksförbundet M Sveriges vägombud har testat runt 20.000 mil i Sverige och kartlagt kvalitén på vägarna. Resultatet visar att vägarna i norr är betydligt mycket sämre än de i söder och att de är allra sämst i skogs- och glesbygdslänen. Europavägarna håller en bra standard och E18, E4 och E6 håller för det mesta en hög kvalitet. Riksvägarna har dock flera ställen med sämre vägar och länsvägarna är sämst.

Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige säger:

Vi väntar oss sämre vägar framöver. Nedbrytningshastigheten av vägnätet går allt snabbare till följd av ökad mängd tyngre trafik och eftersatt underhåll. Trafikverket har en underhållsskuld till vägnätet på 23 miljarder kronor och tvingas fokusera på akuta lappningsåtgärder. Oroligheterna i omvärlden har dessutom ökat priserna på insatsvaror för asfaltsproduktion, vilket gör att många infrastruktursatsningar får skjutas upp eller ställas in.

Länen rankade efter vägkvalitet, från sämst till bäst.

 • Norrbotten
 • Västerbotten
 • Västmanland
 • Örebro
 • Värmlands
 • Jämtland
 • Uppsala
 • Gävleborg
 • Dalarna
 • Västernorrlands
 • Stockholm
 • Skåne
 • Kalmar
 • Halland
 • Östergötland
 • Södermanland
 • Gotland
 • Blekinge
 • Västra Götaland
 • Kronoberg
 • Jönköping

Landets sämsta länsvägar:


Län Vägnummer %Bra %OK %Ej OK%Dålig %UK 2021
Jämtlands 314 84,8% 8,0% 3,4% 3,8% 7,2%
Norrbottens 392 87,3% 6,3% 3,3% 3,0% 6,3%
Norrbottens 373 94,2% 0,7% 1,2% 3,9% 5,1%
Norrbottens 356 91,7% 3,4% 1,6% 3,3% 4,9%
Jämtlands 336 90,8% 4,5% 2,4% 2,3% 4,6%

Landets sämsta riksvägar:


Län Vägnummer %Bra %OK %Ej OK%Dålig %UK 2021
Norrbottens 98 91,4% 5,0% 1,7% 1,9% 3,6%
Norrbottens 94 94,2% 2,3% 1,3% 2,2% 3,5%
Västernorrlands 86 95,3% 2,6% 1,2% 0,8% 2,0%
Gävleborgs 83 96,7% 1,4% 1,1% 0,8% 1,9%
Örebro 63 93,5% 4,8% 1,0% 0,6% 1,7%

Landets sämsta Europavägar


Län Vägnummer %Bra %OK %Ej OK%Dålig %UK 2021
Uppsala 18 96,0% 2,7% 0,8% 0,5% 1,3%
Västerbottens 4 98,2% 0,8% 0,6% 0,5% 1,1%
Skåne 6 96,8% 2,2% 0,7% 0,3% 1,0%
Norrbottens 45 97,6% 1,4% 0,5% 0,4% 1,0%
Skåne 20 96,7% 2,4% 0,7% 0,2% 0,9%
thumb_up chat_bubble_outline 0

Bli medlem för att kommentera

Som medlem i Bikeriders kan du gilla och kommentera artiklar.

Bli medlem