Integritetspolicy

I kraftträdande: april 2021 Bikeriders AB ("oss", "vi" eller "vår") driver Bikeriders webbplats och applikationer (nedan kallade "tjänsten").

Denna sida informerar dig om våra policyer för insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har associerat med den informationen. Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat definieras i denna sekretesspolicy har termerna som används i denna sekretesspolicy samma betydelse som i våra allmänna villkor.

Definitioner Service

Service är Bikeriders-applikationen som drivs av Bikeriders AB Personlig information Med personuppgifter avses uppgifter om en levande individ som kan identifieras från dessa uppgifter (eller från den och annan information som antingen finns i vår besittning eller sannolikt kommer att komma i vår besittning). Användningsdata Användningsdata är data som samlas in automatiskt antingen genom att använda tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (till exempel varaktigheten för ett sidbesök). Småkakor Cookies är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet). Uppgiftsansvarig Med dataansvarig avses den fysiska eller juridiska personen som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer syftet för och på vilket sätt all personlig information behandlas eller ska behandlas. För syftet med denna integritetspolicy är vi personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Databehandlare (eller tjänsteleverantörer)

Med databehandlare (eller tjänsteleverantör) menas varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppgiftsansvariges vägnar. Vi kan använda tjänster från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter mer effektivt. Registrerad (eller användare) Registrerad är varje levande person som använder vår tjänst och är föremål för personuppgifter. Insamling och användning av information Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

Typer av insamlade data Personlig information När vi använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till: E-postadress Förnamn och efternamn Cookies och användningsdata Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller marknadsföringsmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att inte ta emot någon eller alla dessa meddelanden från oss genom att följa länken för att avsluta prenumerationen eller instruktionerna i e-postmeddelanden som vi skickar. Användningsdata När du öppnar tjänsten med en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive men inte begränsat till, vilken typ av mobil enhet du använder, ditt unika ID för din mobila enhet, IP-adressen till din mobila enhet, ditt mobila operativsystem , vilken typ av mobilwebbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data ("Användningsdata").

Spårning och cookiedata

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och vi har viss information. Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Andra spårningstekniker används också som fyrar, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kan du kanske inte använda vissa delar av vår tjänst. Exempel på cookies vi använder: Sessionskakor. Vi använder sessionskakor för att driva vår tjänst. Preferenskakor. Vi använder preferenskakor för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar. Säkerhetskakor. Vi använder säkerhetskakor för säkerhetsändamål. Användning av data Bikeriders AB använder den insamlade informationen för olika ändamål: För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst För att meddela dig om ändringar i vår tjänst För att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det För att ge kundsupport Att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst För att övervaka användningen av vår tjänst För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar de som du redan har köpt eller frågat om om du inte har valt att inte ta emot sådan information Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) Om du kommer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) beror Bikeriders AB rättslig grund för att samla in och använda den personliga informationen som beskrivs i denna sekretesspolicy på de personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in dem. Bikeriders AB kan behandla dina personuppgifter på grund av: Vi måste göra ett kontrakt med dig Du har gett oss tillstånd att göra det Behandlingen ligger i våra legitima intressen och den åsidosätts inte av dina rättigheter För betalningshantering Att följa lagen Lagring av data Bikeriders AB kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att följa våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och verkställa våra juridiska avtal och policyer. Bikeriders AB kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata lagras vanligtvis under en kortare tidsperiod, förutom när dessa uppgifter används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller vi är lagligen skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre perioder. Överföring av data Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhålls på - datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagstiftningen om dataskydd kan skilja sig från den i din jurisdiktion. Om du befinner dig utanför Sverige och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför informationen, inklusive personuppgifter, till Sverige och behandlar den där. Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till överföringen. Bikeriders AB kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land såvida det inte finns tillräckliga kontroller inklusive säkerheten av dina uppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av uppgifter

Affärstransaktion

Om Bikeriders AB är inblandat i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela innan dina personuppgifter överförs och omfattas av en annan integritetspolicy. Utlämnande för brottsbekämpning Under vissa omständigheter kan Bikeriders AB vara skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet). Juridiska krav Bikeriders AB kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att: Att följa en rättslig skyldighet För att skydda och försvara Bikeriders AB:s rättigheter eller egendom För att förhindra eller utreda eventuella felaktigheter i samband med tjänsten För att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten För att skydda mot rättsligt ansvar Datasäkerhet Säkerheten för dina data är viktig för oss men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter, men vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet. Vår policy för "Spåra inte" -signaler enligt California Online Protection Act (CalOPPA) Vi stöder inte Spåra inte ("DNT"). Spåra inte är en inställning som du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser om att du inte vill spåras. Du kan aktivera eller inaktivera Spår inte genom att besöka sidan Inställningar eller Inställningar i din webbläsare. Dina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter. Bikeriders AB strävar efter att vidta rimliga åtgärder så att du kan korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter. Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss. Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter: Rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig. När det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter direkt i avsnittet för kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss för att hjälpa dig. Rätten till rättelse. Du har rätt att få din information rättad om den informationen är felaktig eller ofullständig. Rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information. Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av informationen vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt format. Rätten att återkalla samtycke. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst där Bikeriders AB förlitar sig på ditt samtycke för att behandla din personliga information. Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar. Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår tjänst ("Tjänsteleverantörer"), tillhandahålla Tjänsten för våra räkning, utföra Tjänsterelaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur vår Tjänst används. Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för våra räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte. Analytics Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst. 

Betalningar

Vi kan tillhandahålla betalda produkter och / eller tjänster inom tjänsten. I så fall använder vi tjänster från tredje part för betalningshantering (t.ex. betalningsbehandlare). Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortuppgifter. Denna information tillhandahålls direkt till våra tredje parts betalningsbehandlare vars användning av din personliga information styrs av deras integritetspolicy. Dessa betalningsprocessorer följer de standarder som fastställts av PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council, vilket är en gemensam insats av varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover. PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av betalningsinformation. Betalningsbehandlarna vi arbetar med är: Apple Store-betalningar i appen Deras integritetspolicy kan ses på https: // www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ Google Play betalningar i appen Deras integritetspolicy kan ses på https:// www.google.com/policies/privacy/ Länkar till andra webbplatser Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk dirigeras du till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barnens integritet

Vår tjänst vänder sig inte till någon under 18 år ("Barn"). Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om alla ändringar genom att lägga upp den nya sekretesspolicyn på den här sidan. Vi kommer att meddela dig via e-post och / eller ett framträdande meddelande om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar "ikraftträdandedatumet" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy gäller när de publiceras på den här sidan. Kontakta oss Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss: Via e-post: info@bikeriders.se